Hvordan håber vi at få det bygget ?

Korsør KanonjolleLaug er en forening af frivillige og har slet ikke økonomiske muskler til at udføre sådan en opgave alene. Vi deltager gerne med hvad vi selv kan, men uden praktisk hjælp og økonomiske tilskud kan det ikke lade sig gøre.

Lauget forsøger derfor at rejse midler til projektering og bygning af vores naust ved diverse sponsorer og fonde.

Vi er overbeviste om at dette bygningsværk sammen med kanonjollen Corsør vil være endnu en grund til at være glad for vores by, og endnu en god grund til at besøge den for gæster fra hele verden. Både kommunen (Slagelse) og Korsør Havn har tilkendegivet at ideen er god, og man er gerne behjælpelig med at få planer og tilladelser på plads.