Hvordan forestiller vi os den kan komme til at se ud ?

Vores naust skal bygges med gavle af træ og et tag dækket med tagspån. Den skal bygges på pontoner ude i vandet, fx inde i fiskerihavnen. Og den skal fæstes til solide piller, der er rammet ned i bunden, men således at huset kan hæve og sænke sig med tidevandet.

Der skal være adgang til huset fra kajen, og der skal være plads til at man kan se Corsør, når hun ligger i sin naust. Det kan være i de perioder hvor hun ikke kan sejle ud, og det kan være mens man venter på at få en plads på den næste tur. På væggene i nausten vil der desuden være en udstilling om kanonjollen og kanonbådskrigene. Og der vil være en person, der kan fortælle om det hele.

Det skal være en oplevelse at besøge. Både når Corsør er hjemme og når hun er ude på togt. Nausten vil passe godt ind i miljøet ved fiskerihavnen, skurene, beddingen og værftet og bidrage til områdets samlede værdi.