Forretnings- og PR hold

Forretningsholdet tager sig af de økonomiske aftaler, kontakt til sponsorer, udarbejdelse af laugets juridiske dokumenter.
PR holdet tager sig af kontakt til presse, udarbejdelse af foldere mv og vedligeholdelse af laugets hjemmeside.

Hvis du vil med her, kontakter du tovholder Preben Jensen på pr@kanonjolle.dk