PR holdet

PR holdet tager sig af kontakt til presse, udarbejdelse af foldere mv og vedligeholdelse af laugets hjemmeside og facebookgruppe.

Hvis du vil med her, kontakter du tovholder Preben Jensen på pr@kanonjolle.dk