Besøg Corsør, hør om kanonbåde, ro selv med ud.

Går man forbi kanonjollen, kan man naturligvis ganske gratis betragte den fra kajen. Den ligger pt i perioden fra medio april til medio oktober ved kaj i Korsør Fiskerihavn (Bådehavnsvej).

De øvrige muligheder kræver en aftale med Korsør KanonjolleLaug og koster penge
Kontakt formand@kanonjolle.dk, cc pr@kanonjolle.dk se eksempler på aftaler og specialaftaler længere nede på siden.
Aftalerne kan som følge af dårligt vejr eller mandskabsforfald aflyses af Korsør KanonjolleLaug. Aflyses aftalen af lauget, opkræves ingen betaling

Vil man gerne have en mere organiseret fremvisning og et kort foredrag på kajen om kanonjollerne (det tager ca en halv time), kan man få det for kr 500,-

Vi man have den lange historie med (den før man desuden med hjem på papir), koster det kr 1.100,- for grupper op til og med 30 personer. Er vejret til det, vil historien blive fortalt på kajen ved jollen. Er vejret ringe, kan det foregå indendørs i nærheden af kajen. Sådan en seance varer ca en time.

Vil man ud at ro en tur, kan man i perioden 1/5 til 30/9 komme med på sådan en tur - maksimalt 12 ad gangen. Den første rotur koster kr 5.400,- (hvis holdet er fyldt op med 12 personer, svarer det til kr 450 pr person). Sådan en tur varer typisk mellem 2 og 2 1/2 time. Hvor lang man når på den tid, afhænger både af vejr og vind og af roernes armkræfter.

Såfremt man på grund af antal i gruppen må have flere ture og i den forbindelse kombinerer det med en fortølling på kajen, kan der aftales en samlet pris for hele pakken. Her vil der som regel også skulle kortes i den enkelte turs tid, så den samlede tid for arrangementet er overskuelig.

Af og til kan der i forbindelse med arrangementer i havnen blive tilbudt deltagelse i korte roture for individuel betaling (typisk 100 kroner pr person)

Såfremt man ønsker særlige arrangementer, fx i forbindelse med bryllupper, kurser mv, laves speciel aftale (igen kontakt formand@kanonjolle.dk, cc pr@kanonjolle.dk).

Det er af og til muligt at aftale at der i forbindelse med roturen affyres salutskud med kanonen. Salutskud med den store kanon koster 1.000 kroner pr skud, med en af de små kanoner er prisen 800 kroner pr skud.

Alle deltagere i sejladser skal underskrive en accept af betingelserne for sejladsen, og er deltagerne under 18 år skal en forælder/værge desuden underskrive denne accept (se acceptaftaleteksten her).

Eksempler på aftaler
(Nedenstående eksempler er fiktive)

Et teambuilding arrangement for 10 personer ønsker både at høre den lange historie og at deltage i en rotur med en enkelt kanonsalut (et skud), og der laves en aftale på en samlet pris for arrangementet på kr 7.500,-

En skoleklasse på 26 personer vil gerne høre den lange historie, og 23 af dem vil gerne have en rotur uden kanonsalut. Der aftales to roture af hver ca en times varighed så det enehold hører historien mens det andet sejler (og de tre der ikke vil sejle må så sammenligne de to udgaver af samme historie), og der aftales en samlet pris for hele arrangementet på kr 11.000,-

Et brudepar vil efter vielsen sammen med to gæster yderligere med ud en tur med kanonsalut (i alt to skud) og hele pibetøjet, og det aftales at turen gennemføres i laugets paradeuniformer. Turen planlægges med gode photo opportunities og brudeparret køber i samme forbindelse et af Corsørs våbenskjolde som souvenir. Der aftales en samlet pris incl våbenskjold på kr 8.500,-