Besøg/deltagelse af Kanonjollen Corsør

Hvis det er praktisk muligt, deltager Korsør KanonjolleLaug gerne i begivenheder hvor kanonjollen Corsør vises frem og skyder salut.

For arrangementer i Korsør Havn er vi i den forbindelse nødt til at bede om kr 1.000,- til dækning af den løbende drift samt kr 650,- pr ønsket kanonsalutskud. For kommunale arrangementer i resten af Slagelse kommune er vi desuden nødt til at have transportudgiften for Corsør fra og tilbage til Korsør Havn dækket af arrangøren.

For øvrige arrangementer rundt omkring i landet koster deltagelsen kr 5.000,- og kr 650,- pr kanonskud samt transportudgifterne for Jollen fra og tilbage til Korsør Havn.

(Kontakt formand@kanonjolle.dk, cc pr@kanonjolle.dk)