Besøg/deltagelse af Kanonjollen Corsør

Hvis det er praktisk muligt, deltager Korsør KanonjolleLaug gerne i begivenheder hvor kanonjollen Corsør vises frem og skyder salut.

For kommunale arrangementer i Korsør Havn er vi nødt til at bede om kr 1.000,- til dækning af den løbende drift. Ved ikke kommunale arrangementer er prisen for deltagelse kr 3.500,-. Kanonskud med den store kanon koster kr 1.000,-. Med de små kanoner er prisen kr 800,- pr skud. For arrangementer i resten af Slagelse kommune er vi desuden nødt til at have transportudgiften for Corsør fra og tilbage til Korsør Havn dækket af arrangøren.

For øvrige arrangementer omkring i landet koster deltagelsen kr 5.000,- og kr 1.000,- pr kanonskud samt transportudgifterne for Jollen fra og tilbage til Korsør Havn.

(Kontakt formand@kanonjolle.dk, cc pr@kanonjolle.dk)