Historieholdet

Historieholdet undersøger og beskriver kanonbådenes historie og deres rolle i Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Holdet vil desuden fortælle de gode historier, ved arrangementer og til turbesøgende.
Holdets tovholder ses her med Corsørs haubitser.

Hvis man vil være med på holdet, henvender man sig til tovholder
Edward Jelen på mail hist@kanonjolle.dk