Kanonholdet og Uniformsholdet

Kanonholdet har ansvaret for affyringen af Corsørs kanoner. Medlemmerne skal have den rette uddannelse og tilladelser til at udføre dette erhverv.
Uniformsholdet har ansvaret for at producere og vedligeholde de gallauniformer, der bruges når Corsør deltager i større begivenheder.
Her ses laugets overkanoner og Corsørs skipper mens kanonerne ved jollens søsætning velsignes med Norsk brændevin. De er naturligvis i uniform.

Hvis man vil være med på et af disse hold, henvender man sig til tovholderen, der i begge tilfælde er
Klavs Flittner på mail kanon@kanonjolle.dk