Kanonholdet

Kanonholdet har ansvaret for affyringen af Corsørs kanoner. Medlemmerne skal have den rette uddannelse og tilladelser til at udføre dette erhverv.
Her ses en af laugets kanonerer og Corsørs skipper mens kanonerne ved jollens søsætning velsignes med Norsk brændevin.

Hvis man vil være med på dette hold, henvender man sig til tovholderen, Klavs Flittner
på mail kanon@kanonjolle.dk