Korsør KorsøjolleLaugs formål er efter vedtægterne:

"alene, eller i samarbejde med andre interessenter, at bevare, restaurere og sejle med kanonjollen Corsør, som tilhører Lauget eller Laugets samarbejdspartnere. Lauget vil arbejde for, at båden bevares så historisk korrekt som muligt, og dermed skabe interesse for denne del af vor maritime historie."
Lauget er stiftet i November 2017 og har for tiden ca 60 medlemmer, de fleste fra Korsør og omegn.

Laugets arbejde udføres af et antal hold, der løser forskellige opgaver. Se mere om disse hold ved at trykke på de blå knapper ude til venstre.
Se mere om Corsør, om muligheder for at få en tur og meget andet ved at trykke på de fem links øverst på siden.
Har du lyst til selv at være med, så se under "Kontakt" øverst til højre.