Styrelse

Laugets styrelse (bestyrelse) er:
Per Dræby Nielsen (formand)
Christian Dyrløv Madsen (næstformand)
Kurt Sørensen (kasserer)
Preben Jensen (sekretær)
Patrick Nielsen

John P Nielsen (suppleant)

På billedet aflægger formanden bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i 2018.
(om valg og generalforsalming se vedtægterne under dokumenter her til venstre)