Styrelse

Laugets styrelse (bestyrelse) er:
Per Dræby Nielsen (Formand)
Kurt Sørensen (kasserer)
Preben Jensen (sekretær)
Henning Jørgensen
Christian Dyrløv Madsen
Birger Gregersen (suppleant)

På billedet aflægger formanden bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i 2018.
(om valg og generalforsalming se vedtægterne under dokumenter her til venstre)