Vedligeholdet

Vedligeholdet står for den løbende vedligeholdelse af kanonjollen Corsør og udstyret hertil - og står for at rigge til og rigge af.

Hvis man vil være med på vedligeholdet, henvender man sig til tovholder bådebygger Christian Dyrløv Madsen på vedl@kanonjolle.dk

Vedligeholdets opgaver (Oversigt med lidt vejledning)